Saturday, 4 March 2017

World Book Day 2017 - short storiesAnother World Book Day has just passed. Lots of fancy costumes of book characters, competitions, meetings with authors and reading books together- all these attractions students had a chance to experience on this special day (depending on school). Last year I told you about The World Book Week in my school - it was pretty emotional for me. If you want to find out why, click the link: World Book Day 2016

This year on Thursday teachers read short stories to students. I have them for you today. Click the following links to open the short stories. Notice that first two were written by teenagers! 

Wednesday, 1 February 2017

Past Simple - questions


To ask a question in Past Simple tense we need the word DID. As you probably know, there are different types of questions we may ask. One of them is yes/no questions. In Past Simple they always begin with DID.

Aby zadać pytanie w czasie przeszłym prostym (Past Simple) potrzebujemy operatora DID. Już już pewnie wiecie, są różne rodzaje pytań, jakie możemy zadać. Jednym z nich są pytania ogólne, na które odpowiadamy 'tak' bądź 'nie'. W czasie Past Simple zawsze rozpocznają się one od słowa DID.


Monday, 23 January 2017

Past Simple - negative sentences


Last time we practised making positive sentences in past Simple. To recap, click here: past simple. If you need to print the list of irregular verbs, click here: list. Now, we're going on to negative sentences. This is not going to be a long post as building negatives in Past Simple is quite straight forward. It's much easier than in Present Simple (for those who don't remember-you will find it here: present-simple-negative-sentences.

Ostatnio ćwiczylismy budowanie zdań twierdzących w czasie przeszłym Past Simple. Jeśli potrzebujesz małej powtórki, kliknij w ten link: past simple. Jeśli natomiast potrzebujesz wydrukować tabelkę z czasownikami nieregularnymi, kilknij w ten link: czasowniki nieregularne. W tym poście przechodzimy do tworzenia zdań przeczących. Nie będzie to długi wpis, ponieważ jest to dość łatwe, na pewno dużo prostsze niż budowanie przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple (jeśli nie pamietasz jak się to robi, możesz sobie przpomnieć tutaj: present-simple-negative-sentences).


Tuesday, 17 January 2017

Collocations with HAVE


Collocations are combinations of words used together. This time I've prepared for you collocations with verb TO HAVE. What can we have then? Let's find out!


"Kolokacja to  związek frazeologiczny o znacznej łączliwości elementów będący często używanym zestawieniem słów" (wikipedia). Tym razem przygotowałam dla Was kolokacje z czasownikiem HAVE. Ponieważ HAVE nie zawsze znaczy 'mieć'. Dowiedzmy się wiecej!

HAVE zastępuje tu słowa 'jeść' i 'pić', Mówimy: 

Nie mogę teraz wyjść. Jem kolację.
Zawsze jem świateczny obiad z moją rodziną.
Napijmy się filiżanki kawy.


Wednesday, 11 January 2017

Use of Past Simple & positive sentences

In the previous grammatical post I taught you about verb 'to be' in past tense. You can find that post here. Today I am going to tell you when the Past Simple tense is used and we'll concentrate on making positive sentences. Apart from this, I will explain you the difference between regular and irregular verbs.

W poprzednim gramatycznym poście uczyłam Was o czasowniku 'być' w czasie przeszłym. Możecie wrócic do tego posta tutaj. Dzisiaj powiem Wam kiedy używamy czasu Past Simple (przeszłego prostego) oraz skupimy sie na budowaniu zdań twierdzących. Ponadto, wytłumacze Wam różnicę między czasownikami regularnymi i nieregularnymi.Saturday, 12 November 2016

Polish ExhibitionPolish Artists: Elżbieta Tęgowska, Magdalena Nowak and Urszula Dulewicz invite you to the exhibition in Gallery 49 in Falmouth, Cornwall.

Details below:Sunday, 6 November 2016

Collocations with TIME


Spend time, waste time, make time, have time or run out of time? What's the difference between these? Let's find out!Saturday, 29 October 2016

HalloweenHave you ever wondered how Halloween began and who 
started the eccentric practices which evolved into our celebrations today?
Let's explore local and global customs and traditions that make Halloween what it is today -and why it's so much fun.
Saturday, 15 October 2016

TO BE in the past


Past Simple is one the basic tenses you should know if you want to communicate in English freely. Yes, this is one of these tenses British people really use in everyday life :) Let's start with verb 'to be' in Past Simple, which is troublesome for many foreigners.

Czas przeszły prosty, czyli po angielsku Past Simple, jest jednym z podstawowych czasów gramatycznych, które powinieneś znać, jeśli zależy Ci na swobodnej komunikacji w języku angielskim. Tak, to jeden z tych czasów, których Brytyjczycy rzeczywiście używają w życiu codziennym :) Zacznijmy od czasownika 'być' w czasie przeszłym, gdyż wielu obcokrakowcom przysparza on niemałych problemów.


Friday, 9 September 2016

Going to...
blue font - Polish subtitles


We use going to to say what we want to/intend to do in the future. Contrary to Present Continuous used to express future plans, going to is used for less specific plans. We intend to do something but we haven't taken any effort to make it happen.

Konstrukcji going to używamy, gdy mówimy o tym, co ZAMIERZAMY zrobić w przyszlości.

Saturday, 25 June 2016

Beautiful side of Great Britain - FalmouthWatch some amazing photos of Falmouth in Cornwall (south - west of England). There's nothing more to say... :) To be continued...


To see all pictures of Cornwall click linkSunday, 12 June 2016

Beauty of Cornwall: Wonderful St Ives


Beautiful, picturesque and definitely worth visiting - St Ives in Cornwall, this is one of these places that the British may be proud of. It's extremely crowded in summer but the views are breathtaking so I strongly recommend everyone to go there if you are thinking about travelling across Great Britain to find some pretty places. Enjoy watching the pictures but bear in mind that they don't show all the beauty you may see in here ;)Friday, 20 May 2016

Present Continuous - questions


The way we build questions in Present Continuous is inversion. It means that we swap a subject with verb 'to be'  (am, is, are)


Sposobem budowania zdań w czasie Present Continuous jest inwersja. Zamieniamy miejscami podmiot i odmieniony czasownik "być".


Monday, 11 April 2016

Present Continuous - negatives

Last time I showed you how to build sentences in Present Continuous and when to use this tense. Do you need to recap before we go on to negative sentences? 

Poprzednim razem pokazałam wam jak budować zdania w czasie Present Continuous oraz kiedy używac tego czasu. Jeśli potrzebujecie powtórki zanim przejdziemy do przeczeń kliknijcie w poniższy link.

Click here:  previous post.To make a negative sentence in Present Continuous we only add 'not' between:

Sunday, 10 January 2016

Present Continuous - recap & exercises

This post is to revise Present Continuous. Usage, forms and making positive sentences before we go on to making negative ones. The resources are for you to download and print them off if you wish. 


When do we use this tense?


Thursday, 10 December 2015

Lovely Christmas wishes


Do you send Christmas cards to your family and friends? I've made some lovely cards for you if you are looking for nice wishes... It's high time to send them off now!


Friday, 4 December 2015

Present Continuous - usage, forms & positive sentences


It's time to go on to the next English grammar tense. You have already learnt a lot about Present Simple. If you feel you need to revise it, click here . To check how good you are, do the grammar test - click Present Simple quiz. Good luck!

Pora na naszym blogu na wprowadzenie kolejnego czasu gramatycznego. Wiesz juz dużo o czasie Present Simple. Jeśli czujesz, że potrzebujesz powtórki, kliknij tu . Jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności, zachęcam Cię do zrobienia testu (test znajdziesz tutaj).

Zacznijmy od form czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego). Poniższa tabelka podzielona jest na cztery kolumny. Druga i trzecia kolumna zawieraja formy naszego czasu. Jest to odmieniony przez osoby czasownik 'be'  oraz czasownik z końcówką -ing.

***

Let's begin with forms of Present Continuous tense. The first table contains four columns. Column 2 and 3 is the grammatical form of this tense. 'To be' in appropriate form (depending on a person) and a verb with -ing ending.

read - reading
lie - lying
look - looking
talk - talking
hurt - hurting
try - trying
listen -listening

Friday, 16 October 2015

Phrasal verb - LOOK
English language is regarded as one of the easiest languages to learn, but some learners may find it quite tricky at times because of  many meanings for one word. Because of phrasal verbs as well. What are phrasal verbs?a phrasal verb = a verb + a preposition


Phrasal verbs are rather informal, so one should avoid using them in formal pieces of writing (formal letter for instance). But they are commonly used in everyday conversations so it's definitely good to get to know at least those most popular.


Mimo tego, że język angielski uważany jest za jeden z najłatwiejszych, niektórym sprawia on trudności ze wzgledu na wielonaczeniowosc słów. Także ze wzgledu na phrasal verbs (czasowniki frazowe). Czym jest czasownik frazowy? Jest to kombinacja zwykłego czasownika np. look, go, put itp. z przyimkiem np. up, down, through, away ....

Czasowników frazowych powinno się unikać w formalnych formach pisemnych (np.listach formalnych). Za to są bardzo popularne i powszechnie używane potocznie, w codziennych rozmowach. Warto zatem poznac te najbardziej popularne z nich.


In this post you will learn several common phrasal verbs with the verb LOOK

Friday, 9 October 2015

Present Simple - wh-questions

From the previous post you learnt how to make yes/no questions in Present Simple tense. If you missed that post or need recapping you may find it here > click

This time we're making wh-questions in the same tense. We build them in a very similar way. The most important difference is that at the beginning of each question we have to put a question word.


Z poprzedniego posta dowiedziałeś/aś sie jak tworzyć pytania typu yes/no w czasie Present Simple. Jeśli przegapiłeś/aś ten post lub potrzebujesz malej powtórki, kliknij w różowy link powyżej. Tym razem tworzymy zdania szczegółowe tzw. wh-questions w tym samym czasie. Budujemy je w podobny sposób, z taką różnicą, że na początku pytania stawiamy pytajnik:

Friday, 14 August 2015

Present Simple - yes/no questions & short answers
Hi there! This post will show you how to make yes/no questions and short answers in Present Simple tense. Of course, yes/no questions are general questions for which we give 'yes' or 'no' answer.
To build a question in Present Simple we need an external operator DO or DOES at the beginning. We put DO with persons: I, you, we and they. We put DOES with she, he and it.


W tym poście dowiecie się jak budować pytania ogólne oraz krótkie odpowiedzi (tak/nie) w czasie Present Simple. Aby zbudowac takie pytanie potrzebujemy zewnętrznego operatora DO lub DOES. DO stosujemy z osobami: I, you, we i they, a DOES  z she, he oraz it.


Tuesday, 14 July 2015

English proverbs you should know!


Hi there! Today I have another 10 popular English proverbs for you. For all of them I've prepared Polish equivalents so that you can compare how much they differ (if they do). The previous posts with proverbs you will find here and here.

Thursday, 18 June 2015

Present Simple - negative sentences
You've already learnt how to build sentences in the Present Simple and when to use this tense.  If you missed that post or need a recap click here and here. To brush up the use of frequency adverbs and expressions click here .

Wiesz już jak budowac zdania w czasie Present Simple oraz kiedy go używać. Jeśli przegapiłeś/aś tego posta lub potrzebujesz małej powtórki, kliknij tu i tu
Aby odswieżyc sobie przysłówki częstotliwości, kliknij tutaj


Now, it's time for negative sentences. To make a negative sentence in the Present Simple we put DON'T or DOESN'T before a verb.

Teraz pora na zdania przeczące. Aby zbudowac przeczenie w czasie present Simple wstawiamy DON'T lub DOESN'T przed czasownik. 


Friday, 22 May 2015

English idioms you must know!

This post begins a new series on the blog - English idioms. According to the Oxford dictionary an idiom is a group of words whose meaning is different from the meanings of the individual words. We don't treat them literally, we need to find a deeper sense. That's why idioms might be tricky for foreign learners. If we want to use them correctly we need to learn them by heart. Today I've prepared for you 7 common English idioms and their Polish idiomatic equivalents.  

Ten post rozpoczyna nową serię na blogu - idiomy angielskie. Według słownika języka polskiego idiom to wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi, nie dające przetłumaczyć się na inny język. Idiomów nie rozumiemy dosłownie, ale musimy znaleźć w nich jakiś głębszy sens. Dlatego często stanowią one problem dla osób uczących sie języka obcego. Dziś mam dla Was 7 popularnych angielskich idiomów wraz z ich polskimi odpowiednikami.
Saturday, 16 May 2015

How often...? - frequency expressionsLast time, we practised adverbs of frequency which are used to say how often we do things. To brush them up click here . This time we're talking about other frequency expressions. Note where we put them in a sentence.

Poprzednio ćwiczyliśmy przysłówki częstotliwości, których używamy do określenia jak często wykonujemy pewne czynności. Jeśli chcesz je sobie przypomnieć, kliknij tutaj. Tym razem omawiamy inne wyrażenia częstotliwości. Zwróć uwagę gdzie je umieszczamy w zdaniu.

Thursday, 7 May 2015

Adverbs of frequency
How often do you go on holiday? How often do you dance zumba or swim? How often do you go to a restaurant? How often do you and your friends get together? How often are you late for work? 
To answer these questions we need to use adverbs of frequency. What are they? 

Jak często jezdzisz na wakacje? Jak często tanczysz zumbę lub pływasz? Jak często chodzisz do restauracji? Jak często spotykasz sie z przyjaciółmi? Jak często spózniasz się do pracy?
Aby odpowiedzieć na te pytania musimy użyć przysłówków częstotliwości. Co to są przysłówki częstotliwości?

Wednesday, 29 April 2015

Present Simple - positive sentences (she,he,it)You already know from the previous post on this blog in which situations the Present Simple tense is used (if you missed that post click here). You also know that the third person in singular differs from the rest. The difference is audible : we hear 's' at the end of each verb in the third person (she/she/it). But the difference is also visible. When writing you may have a problem with choosing appropriate ending. Everything because there are 3 types of endings: -s, -es and -ies

Wiesz już z poprzedniego posta kiedy używa się czasu Present Simple (terazniejszego prostego). Jeśli pominąłeś tego posta, kliknij tu. Wiesz także, że trzecia osoba liczby pojedynczej she/he/it (ona, on, ono) rożni sie od pozostałych. Różnica jest slyszalna: na koncu czasownika słyszymy 's'. Jest ona rownież widoczna. Pisząc, możesz mieć problem, którą z trzech koncówek wybrac. Mamy do wyboru : -s, -es i -ies.

Saturday, 25 April 2015

Present Simple - positive sentences (use and forms)


Present Simple tense is used when talking about :
Czasu terazniejszego prostego używamy, gdy mowimy o:


*
general truths 
(prawdach ogólnych)

Doctors treat patients in hospitals.


Tuesday, 21 April 2015

To be - wh-questions


Today's lesson is about verb 'to be' again but this time we're going to focus on another type of questions. In the previous post I mentioned a bit of 2 main types of questions: yes/no and wh- questions. If you don't remember what yes/no questions are or how we make them, click here

Dzisiejsza lekcja dotyczy czasownika 'być', ale tym razem skupimy sie na pytaniach innego typu. W poprzednim poście wspomnialam, ze istnieją 2 glówne typy pytan - tak/nie i zaczynajace sie od pytajnikow. Jeśli nie pamietasz czym są pytania tak/nie i jak je tworzyc, kliknij w różowy link powyżej.

Thursday, 16 April 2015

To be - short answers

Do you remember 'to be' questions we practised last time? If you're still not sure how to make them, click here. This time we're going to answer those questions. This type of questions are called yes/no questions.


Polish: Pamietasz pytania z czasownikiem 'być'? Jeśli nadal nie jesteś pewien/pewna jak je utworzyć, kliknij w różowy link powyżej. Dzisiaj bedziemy udzielać krótkich odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Saturday, 11 April 2015

To be - questions in the present


Another 'to be' lesson is about questions. Do you remember positive and negative forms of this verb? I hope you didn't have problems with the exercises. If you haven't done them yet or want to brush up your knowledge click:  to be-positives and to be-negatives


Polish: Kolejna lekcja poświęcona jest pytaniom. Pamietasz zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem 'być'? Jeśli chcesz odswieżyc wiedzę lub przejść do ćwiczen, klinij w powyższe linki.Thursday, 9 April 2015

To be - negative sentences in the present


This lesson is about forms of verb 'to be' in negative sentences. We're still in the present.

Polish: Jest to lekcja poswięcona odmianie czasownika 'być' w czasie terazniejszym - przeczenia.


To make a negative sentence we have to add 'not' to the forms you've learnt about in the previous post. You can read that post HERE

The table shows all forms of 'to be' we're interested in today:


Wednesday, 8 April 2015

TO BE: positive sentences in the present


It's time to start a grammatical adventure on this blog. Let me start with the basic verb 'to be' which should be known by absolutely everyone who's learning English. Although 'to be' is basic, I know it may cause some problems.

Today, I present you the verb 'to be' in the presentpositive sentences and exercices.Polish: Jest to lekcja poswięcona odmianie czasownika 'być' w czasie terazniejszym - zdania
twierdzące.


Sunday, 5 April 2015

Easter around the world


Easter has come to our homes. For me it's a symbol of wonderul, warm and sunny spring. For Christians it's the most important holiday of the year. On Easter Sunday they celebrate Jesus's resurrection. Because I'm usually curious about different nations' customs and traditions I tried to find out more about the way Easter is celebrated in different countries. 


Friday, 27 March 2015

Easter wishes


Easter is coming so it's high time to send cards to our families and friends. I found some lovely wishes you can put on your cards instead of writing 'Happy Easter' only.


Thursday, 19 March 2015

English proverbs you must know! part 2Welcome to my next post about English proverbs you must know. Some people say that proverbs are words of God, others would rather think they are wisdom of nations. It doesn't really matter which group you belong to, the fact is that proverbs carry a massive load of good advice and tips how to live. Proverbs are tricky for foreign learners because they can never be translated word by word. Each nation has their own proverbs, whose meaning may be international but if we translate them literally they are usually completely different. 

Today I prepared another 10 English proverbs with their Polish equivalents. Here they are:


Saturday, 14 March 2015

Polish and British artists at Women's Day FestivalOn the occasion of International Women's Day I went to see an art exhibition as well as music festival organised by Fish Factory in Falmouth and W.A.N.K. (Women's Art Network Kernow). I have just found out that Kernow means Cornwall in Cornish language :)

Obviously, all artists, whose pictures and other pieces of art we could admire and whose songs we were pleased to hear, were women. Mostly from Cornwall and Poland but also from other parts of the United Kingdom. Our Polish representatives were artists from Pomerania: Elżbieta Tęgowska, Magdalena Nowak, Urszula Dulewicz and Anna Sokolska. 

Photos from the event below. Enjoy!

Wednesday, 4 March 2015

World Book Day in British schools


This week all British schools are celebrating the World Book Day Week. Depending on a school students are doing various activities connected with their favourite books: preparing costumes to wear on the 5th of March, decorating classrooms or classrooms' doors or they read together. In secondary school I'm working in, teachers are reading students a book. All week before each lesson students are listening to two chapters of Ian Serraillier's book titled 'The Silver Sword'. Tuesday, 24 February 2015

POP - universal word


Sometimes I have a feeling that POP is the most popular word in UK. Seriously, I can hear this word several times a day in a variety of contexts. No wonder that this is such a common word because it's an informal version of: come, go, burst, shoot and some more (read on and find out). I depends what you want to say and which preposition you add to POP. Since it is used so often in everyday life you need to know POP as well! Find out more about POP! :)


Thursday, 19 February 2015

ENGLISH PROVERBS you must know!


You can't call yourself an advanced English speaker if you don't know at least basic idioms and proverbs. On my blog I plan to write about both but if you are impatient always fresh portion of idioms you may find here: IDIOMS
Let's talk about proverbs then! What are they?

 Proverbs are short, well-known and repeated statements that give practical advice about life. They are often metaphorical.

Monday, 16 February 2015

Pancake Day/Shrove TuesdayPancake Day or Shrove Tuesday ('shrove' comes from the old word 'shrive' and means  'confess') is the day before Ash Wednesday - first day of Lent. It's always celebrated 47 days before Easter Sunday so the date varies from year to year. In UK it's traditional on this day to eat pancakes. Why pancakes? Because they are easy to make and contain fat which was forbidden to eat during Lent, the period of abstinence from fat food, meat or broth. 

Sunday, 15 February 2015

Saying goodbye'Goodbye!'


Now, when you already know 37 ways of saying hello in English, it's time to talk about different ways of saying goodbye. Of course, it's always better to say hello but goodbye is a part of our everyday life. Each day we meet numerous people - family members, friends, workmates, shop assistants, postmen, strangers in queues or waiting rooms. Each day we say goodbye many times! Think about it and ask yourselves which way of saying goodbye dominates in your English language? 


Thursday, 12 February 2015

Valentine's Day - IDIOMS & Top Ten British romantic movies

Love love love...

Love is all around - as the British pop band Wet Wet Wet used to sing (yes yes, it's the song from the film that probably everybody knows:'Four weddings and a fineral') :) Love is in the air especially before and on the 14th of February. Some of us love Valentine's day, some hate it saying that this day has nothing to do with love, that it's just an artificial feast invented to earn money. 

Monday, 9 February 2015

What does the fox say? - Onomatopoeia part 1 (animal sounds)I've chosen onomatopoeia as it seems a bit tricky even for advanced learners. I, myself, reading English books with my son use a dictionary at times to find a new onomatopoeic word which I haven't heard or read before. What is onomatopoeia then?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...